Oppdag gynekologisk kreft i tide

 

For de fleste krefttilfeller er tidlig oppdagelse viktig for å få en vellykket behandling med færreste mulig senskader og komplikasjoner for den som er blitt syk. Dette er tilfelle med alle de gynekologiske kreftformene. Dessverre ser vi at mange kvinner går for lenge med symptomer før de oppsøker lege, og i noen tilfeller har leger feiltolket symptomer kvinnene har kommet med.

Helsedirektoratet har nå fastsatt klare beskrivelser av hvordan kvinner som har fått påvist mistanke om ulike former for gynekologisk kreft skal følges opp. Slike pakkeforløp, som de kalles, angir hvilke tidsfrister som skal gjelde fra en spesialist mener at det er mistanke om kreft og til pasienten skal komme til utredning og behandling. 

 

Les mer om de forskjellige kreftformene her: 

Eggstokkreft

Livmorkreft

Livmorhalskreft

 
Copyright©2017 Kjenn Etter All rights reserved